Välkommen till utbildningen
Rehabiliteringskoordinering

I alla regioner finns idag rehabiliteringskoordinatorer som stödjer kvinnor och män i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Syftet är att underlätta för patienten att återgå till eller inträda i arbetslivet. Denna webbaserade grundutbildning riktar sig till dig som är ny rehabiliteringskoordinator och till dig som är verksamhetschef.

Utbildningen går igenom rehabiliteringskoordinatorns uppdrag, ansvarsområden och samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Thumbnail [100%x225]

1. Introduktion

Målgrupp:
För alla
Thumbnail [100%x225]

2. Individuellt stöd för patienten

Målgrupp:
För rehabiliteringskoordinatorer
Thumbnail [100%x225]

3. Intern samordning och samverkan

Målgrupp:
För rehabiliteringskoordinatorer
Thumbnail [100%x225]

4. Extern samverkan

Målgrupp:
För rehabiliteringskoordinatorer
Thumbnail [100%x225]

5. För chefer och ledning

Målgrupp:
För chefer och ledning
Thumbnail [100%x225]

6. Patientfall

Målgrupp:
För rehabiliteringskoordinatorer

Instruktion till webbutbildningen

Utbildningen är indelad i sex kapitel som tar 30-45 minuter vardera, beroende på förkunskaper. Materialet är även berikat med fördjupningar och patientfall som tillkommer utöver detta.

Olika målgrupper
  • Kapitel 1 är en introduktion som riktar sig till alla.

  • Kapitel 2, 3, 4 och 6 riktar sig till rehabiliteringskoordinatorer.

  • Kapitel 5 riktar sig till verksamhetschefer och övrig ledning.

Syftet med utbildningen är att du som:

  • Rehabiliteringskoordinator ska få grundläggande och tillämpbar kunskap om uppdraget, vilka framgångsfaktorer som finns och hur vårdenheten på bästa sätt kan stödja patienten i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

  • Verksamhetschef/arbetsledare ska få grundläggande och praktiskt tillämpbar kunskap för att kunna rekrytera och introducera medarbetare till uppdraget samt arbetsleda rehabiliteringskoordinatorer.

Kursintyg

När du har gått igenom alla avsnitt i webbutbildningen Rehabiliteringskoordinering kan du testa dina kunskaper. Vid godkänt resultat får du ett intyg som du kan spara och skriva ut.

kursintyg